Accrediteringsgegevens

12 03 2014

De accrediteringsgegevens van het symposium over (r)evoluties in de klinische biologie zijn bekend.

 • Accrediteringsnummer: 14000929
 • Specialisme: klinische biologie
 • Rubriek: 2
 • Datum: 03/02/2014
 • Aantal uren: 3,5
 • Credit points: 3.5
 • Organisatie: 2397
Symposium 2014

6 02 2014

Het symposium over de revoluties in de klinische biologie was opnieuw een groot succes. Meer dan 120 klinisch biologen, assistenten, MLT’s en andere geïnteresseerden daagden op.

Op de archiefpagina zijn vanaf nu de presentaties die we van de sprekers hebben ontvangen, beschikbaar. Nieuwe presentaties worden toegevoegd van zodra we ze ontvangen. De accrediteringsgegevens worden eveneens beschikbaar gesteld via de website van zodra deze gekend zijn.

We danken alvast de sprekers voor hun enthousiaste voorstelling, de aanwezigen voor hun interesse en de sponsors voor hun ondersteuning van dit symposium.

Voorinschrijvingen afgesloten

3 02 2014

De inschrijvingen voor het VAKB symposium zijn afgesloten. Registreren kan vanaf nu enkel nog on-site.

Symposium 2014

28 11 2013

Naar jaarlijkse traditie zal ook in 2014 opnieuw een symposium georganiseerd worden.  Dit jaar staan diverse (r)evoluties in de klinische biologie centraal, denk maar aan de opkomst van farmacogenomics en nieuwe ontwikkelingen inzake gepersonaliseerde geneeskunde, antivirale resistentiebepaling en het opsporen van MRD in de hematologie. We sluiten af met een uiteenzetting over evoluties in het laboratoriummanagement.

Het symposium zal doorgaan op maandag 3 februari 2014 in auditorium BMW 2, O&N 2, Herestraat 49, Leuven. Het volledige programma is hieronder beschikbaar.

Zoals steeds is het symposium gratis en wordt accreditatie aangevraagd. Om praktische redenen vragen we om vooraf in te schrijven, via dit formulier

VAKB symposium 3-2-2014

>> Klik hier om in te schrijven <<

Accrediteringsgegevens

4 04 2013

De accrediteringsgegevens van het VAKB symposium over auto-immuniteit zijn bekend.

 • Erkenningsnummer: 13002648
 • Specialisme: klinische biologie
 • Rubriek: regionale seminaries
 • Datum: 06/02/2013 13:15-18:00
 • Aantal uren: 3,5
 • Credit points: 3.5
 • Organisatie: 2397
Grote opkomst

14 02 2013

Het symposium was met een 130-tal aanwezigen een groot succes. We willen de sprekers dan ook hartelijk bedanken voor hun enthousiaste voorstelling.

Dat het symposium een groot succes was blijkt ook uit de vraag naar de presentaties. Een aantal van deze  hebben wij reeds ontvangen van de sprekers. Deze zijn beschikbaar op de archiefpagina van het symposium. Van zodra nieuwe presentaties beschikbaar zijn, worden ze daar ook beschikbaar gesteld. Dit geldt eveneens voor de accrediteringsgegevens die, eenmaal beschikbaar, daar gepost zullen worden.

Voorinschrijvingen afgesloten

5 02 2013

De voorinschrijvingen voor het symposium werden afgesloten.
Inschrijven is vanaf nu enkel nog mogelijk ter plaatse.