Doelstelling

Wat is de VAKB?

De Leuvense Vereniging voor Assistenten Klinische Biologie (VAKB) zag het levenslicht op 14 februari 1992. In de beginselverklaring van de VAKB kunnen we lezen dat de VAKB zich tot doel stelt ‘te ijveren voor een degelijke wetenschappelijke opleiding, aangepaste werkvoorwaarden en een aangepaste financiële vergoeding voor de assistenten in opleiding Klinische Biologie’.  Vandaag, 10 jaar na de oprichting, zijn dit nog steeds de doelstellingen van de VAKB.

De VAKB kijkt erop toe dat de opleiding Klinische Biologie zo ‘vlotjes’ mogelijk verloopt. Dit gaat van zwangerschapsregeling over wachtproblematiek naar het toezicht op een voldoende wetenschappelijke inhoud van de opleiding. Dit laatste doen we vooral door zelf initiatieven te nemen. Sinds enkele jaren zijn er de stilaan bekende VAKB-symposia, die we tweemaal per jaar organiseren en die steeds op een ruime belangstelling mogen rekenen. Vanaf dit jaar werd er gestart met de oprichting van een VAKB-bibliotheek. Belangrijke naslagwerken van de drie deeldisciplines (Microbiologie, Klinische Chemie, Hematologie) worden door de VAKB aangekocht en gecentraliseerd, zodanig dat ze op elk ogenblik door iedere assistent geconsulteerd kunnen worden.

Daarnaast is er de ‘sociale functie’ van de VAKB. De maandelijkse vergaderingen eindigen steeds op een gezellig onderonsje. Ook houdt de VAKB eraan om op regelmatige basis voor zijn leden een sociale activiteit te organiseren. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de VAKB-leden niet alleen collega’s zijn, maar soms ook ‘vrienden voor het leven’ worden.

Dr. Axel Jeurissen

VAKB-voorzitter 2001-2001