2007 – Het hart

VAKB-symposium: “Een hart voor de klinische biologie”

Dinsdag 5 juni 2007, O&N, Gasthuisberg, Leuven

13.00 u: Welkomstwoord door de VAKB

13.10 u: Endocarditis
Prof. dr. M.-C. Herregods, cardioloog, UZ Leuven

13.50 u: Virale myocarditis
Dr. E. Padalko, viroloog, UZ Gent

14.30 u: Virale screening van hartdonoren
De heer F. Van Gelder, transplantcoördinator, UZ Leuven

15.10 u: Pauze (koffie)

15.30 u: Stamceltherapie bij hartpatiënten anno 2007
Dr. J.-L. Rummens, klinisch bioloog, Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt

16.10 u: Hartfalen en pro-BNP
Dr. M. Vanderheyden, cardioloog, OLV-Ziekenhuis Aalst

16.50 u: Slotwoord