2005 – TDM

VAKB-symposium:”Therapeutic Drug Monitoring: Show of Wetenschap?”

Dinsdag 7 juni 2005, GA1, O&N, Gasthuisberg, Leuven

DEEL I: Inleiding en TDM in de Biochemie (moderator Apr. K. Desmet)

10.00 u: Welkomstwoord door de VAKB

10.10 u: “Algemene inleiding tot TDM
Prof. Dr. P. Declercq, Klin. Bioloog, Virga Jesse ziekenhuis, Hasselt

10.55 u: “TDM van immuunsuppressiva
Prof. Dr. P. Wallemacq, Klin. Bioloog, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Brussel

11.30 u: Pauze (koffie)

11.45 u: “Pharmacogenetics en toepassingen van de Amplichip”
Dr. R. van Schalk, Klin. chemicus, Erasmus MC, Rotterdam

12.30 u: Discussie

12.45 u: Lunch

DEEL II: TDM in de microbiologie (moderator Apr. W. Laffut)

13.45 u: “TDM van anti-retrovirale middelen (Deel1/Deel2)
Prof Dr. E. Van Wijngaerden, Infectioloog, en Dr. J. de Hoon, farmacoloog, UZ Leuven

14.30 u: “TDM van glycopeptiden en aminoglycosiden
Prof. Dr. J. Vaneldere, Klin. Bioloog, UZLeuven

15.00 u: discussie

11.30 u: Pauze (koffie)

DEEL III: TDM in de hematologie (moderator Dr. K. Gijbels)

15.45 u: “Monitoring van minimaal residuele ziekte in de hematologie
Dr. E. Moreau, Infectioloog, Heilig Hartziekenhuis, Roeselare

16.15 u: “Laboratoriummonitoring van antistollingsmedicatie
Dr. E. Bailleul, Klin. Bioloog, OLV Ziekenhuis, Aalst

16.45 u: discussie

17.00 u: Slotwoord