2004 – Screening

VAKB-symposium: “De glazen bol van Klinische Biologie: screening en risicopreventie”

Woensdag 2 juni 2004, GA1, O&N, Gasthuisberg, Leuven (vanaf 12u00)

13.25 u: Welkomstwoord en inleiding door de VAKB

13.30 u: “Zwangerschap: wat willen we zien?
(Prof. Dr M Temmerman, afdeling gynaecologie, UZ Gent)

13.55 u: “Zwangerschap: wat kunnen we zien?”
(Prof. Dr M Van Ranst, afdeling virologie, UZ Leuven)

14.20 u: Discussie

14.30 u: “Reumatoïde arthritis: een vroege diagnose maakt het verschil
(Prof. Dr R Westhovens, afdeling reumatologie, UZ Leuven)

14.55 u: Pauze (koffie)

15.25 u: “Nieuwe biomerkers in RA met focus op anticitrulline antistoffen”
(Prof Dr F De Keyser, afdeling reumatologie, UZ Gent)

15.50 u: Discussie

16.00 u: “Cardiovasculair: wat willen we zien?
(Dr E Rietzschel, cardiologie, UZ Gent)

16.25 u: “Cardiovasculair: wat kunnen we zien?
(Dr M Langlois, klinische chemie, AZ Sint-Jan Brugge)

16.50 u: Discussie